Home

Velkommen til Krh Antennelaug

TV og Internet via Antennekablet til dig.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
Tirsdag D. 24/8-21 kl 1900

I Karleby forsamlingshus karlebyvej 177 Kirke Hyllinge

 

Følgende dagsorden vil blive behandlet

 

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning og fremtidsplaner for foreningen
  3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse
  4. Eventuelle forslag
  5. Budget og bidrag for kommende regnskabsår
  6. Valg af bestyrelse samt suppleant.
    Der er 4 stole ledige
  7. Valg revisor suppleant
  8. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne til behandling under dagsordenens punkt 4, skal med navn, adresse og underskrift, skal være et bestyrelsen i hænde senest 10 dag før general forsamlingen, på mail adressen formand@krhantenne.dk

 

Husk de gældende covid-19 regler og corona-passet

YouSee Driftinformation

i Kirke Hyllinge

Som medlem kan i nu ringe til YouSee's VIP telefon og få vejledning til Jeres produkter/Abonnement.


Dette nr. er til afdelingen i Holbæk , da vi har et samarbejde med den afdeling.

Tlf. nr.: 21 32 33 93


Ønsker du at få TV / Internet gennem os , eller vil du bare ændre dit nuværende abonnement


TV Pakker

De bedste oplevelser
Her kan du scrolle ned og se de pakker du kan vælge mellem hos os. Hvis du vil bestille TV med Bland Selv kan du gøre det på YouSee.dk.

Grundpakke

Kanaler: 25      WebTV: Ja

kr. 2.290,- årligt, (2019/2020)

 inkl. moms

 

Mellempakke

Kanaler: 35        WebTV: Ja

kr. 4.400,- årligt (2019/2020)

inkl.moms

Fuldpakke

Kanaler: 61       WebTV: Ja

kr. 5.925,- årligt (2019/2020)

inkl. moms