Om os

Om Antenneforeningen

I forbindelse med udstykningen af området Hyllingeparken fik Bramsnæs kommune i 1975 tinglyst deklaration for samtlige parceller i Hyllingeparken. Af deklarationen fremgår det blandt andet, at der skulle etableres en grundejerforening, og at den blandt andet skulle forestå driften af en fællesantenne.


Efterfølgende tilslutninger udenfor Grundejerforeningen Hyllingeparken, blev foretaget på betingelse af, at grundejerforeningen altid ville have en dominerende indflydelse på spørgsmål vedrørende drift af antennen.


Således blev, Grundejerforeningen Irisvej, Beboerforeningen Irishaven, Beboerforeningen Æblelunden og 3 private tilslutninger udenfor foreningerne, i alt 50 parceller, udenfor Grundejerforeningen Hyllingeparken, tilsluttet. Det skete i perioden indtil den 8. marts 1993, hvor antennen blev udskilt af Grundejerforeningen Hyllingeparken, og det nuværende Kirke Hyllinge Antennelaug blev oprettet med i alt 132 tilslutninger.


Det var Grundejerforeningen Hyllingeparken, der på en generalforsamling i 1991 ikke længere fandt det rimeligt, at fastholde fællesantennen i grundejerforeningens regi. Dette henset til antallet af tilslutninger udenfor Hyllingeparken, hvorfor man indledte forhandlinger med Bramsnæs kommune om at få etableret et Antennelaug i Kirke Hyllinge, og få ændret deklarationen for Hyllingeparken således, at forpligtigelserne vedrørende drift af fællesantennen blev slettet af deklarationen.


Formand Hans Skov Andersen, Hyllingeparken, blev valgt på en ekstraordinær generalforsamling den 14. juni 1993, hvor man også vedtog, at udbygge antennen, så den kunne håndtere op til 20 Tv-kanaler og 16 radiokanaler.


Samlet pris for udbygningen kr. 174.838, inkl. moms. Det betød en tilslutningsafgift på 1.325, - kr. pr. tilslutning og et årligt bidrag på 430 kr. Balance 197.076 kr.


Indtil Hans Skov Andersen gik af steg medlemstallet til 175. Tilslutningsafgiften var 1800 kr. + moms og kontingentet 540 kr. inkl. moms.


Ny formand, Søren Bloch Andersen, Irisvej, blev valgt på den ordinære generalforsamling den 10. december 1998. Søren Bloch Andersen havde været med i bestyrelsen på skiftende poster siden den stiftende generalforsamling i 1993.


Tilslutningsafgiften forblev uændret og kontingentet blev vedtaget til 925 kr. inkl. moms. Balance 128.020 kr.


Indtil Søren Bloch Andersen gik af steg medlemstallet til 193. Tilslutningsafgiften var 1800 kr. + moms og kontingentet 925 kr. inkl. moms.


Ny formand Palle Sørensen, Irisvej, blev valgt på den ordinære generalforsamling den 27. marts 2001. Palle Sørensen var blevet valgt til bestyrelsen året før.


Tilslutningsafgiften forblev uændret og kontingentet blev hævet til 1205 kr. inkl. moms. på grund af en programudvidelse med TV Danmark 1 og TV2 Zulu. Balance 140.333 kr.


På generalforsamlingen den 6. november 2001 blev tilslutningsafgiften hævet fra 1800 kr. + moms til 2500 kr. + moms, idet bestyrelsen lagde op til en opgradering af antennen til 860 MHz. En investering på over 200.000 kr. Kontingent uændret 1205 kr. inkl. moms. Medlemstallet var steget til 230 medlemmer. Balance 264,078 kr.


På generalforsamlingen den 14. november 2002 forblev tilslutningsafgiften uændret 2500 kr. + moms og medlemsbidraget hævet til 1250 kr. inkl. moms. Medlemstallet var nu 263 medlemmer. Balance 312.527.


På generalforsamlingen den 11. november 2003 forblev tilslutningsafgiften uændret 2500 kr. + moms. Kontingentet forblev uændret 1250 kr. inkl. moms. Medlemstallet var nu 321 medlemmer. Balance 413.189 kr.


Nye og tidssvarende vedtægter blev vedtaget og det blev besluttet at opgradere antennen til 860 MHz med returveje, hvorved det også er muligt at etablere Internet og programpakker. Regnskabsåret følger nu kalenderåret.


På generalforsamlingen den 17. marts 2005 blev det vedtaget, at der skal udbydes 2 programpakker. En lille programpakke til 424 kr. inkl. moms og en stor programpakke til 1722, 50 kr. inkl. moms. I forbindelse med den store programpakke tilbydes tilkøb af Vision Digital, som er digital modtagelse. Det giver den enkelte husstand mulighed for, at supplere med ønskekanaler og skræddersy sit eget tv-udbud. Det betyder en samlet løsning, som kan tilgodese hele familiens behov for underholdning og information. Afregningen herfor sker direkte til Canal Digital.


Medlemstallet er nu 402 (Juni 2005) Balance 405.842 kr.


Nettet er opgraderet til 860 MHz med returveje for Internet. Der er mere end 60 medlemmer tilsluttet Internettet. Antenneskuret er blevet udskiftet med en container, som er sikret mod brand, tyveri og hærværk.

Der udbydes nu 10 radio- og 25 TV-kanaler.


På generalforsamlingen den 21. marts 2006 fastsættes prisen på en lille programpakke til 425 kr. inkl. moms og en stor programpakke til 1727 kr. inkl. moms. Medlemstallet er nu 459 og fordeler sig med 430 på den store pakke og 29 på den lille pakke. Balance 682.000 kr. Tilslutningsafgiften uændret. Der udbydes nu 10 radio- og 25 tv-kanaler + l prøvekanal.


På generalforsamlingen den 27. marts 2007 fastsættes prisen på en lille programpakke til 550 kr. inkl. moms og en stor programpakke til 2325 kr. inkl. moms. Medlemstallet er nu 475 og fordeler sig med 424 på den store pakke og 51 på den lille pakke. Balance 811.080 kr. Tilslutningsafgiften uændret. Der udbydes nu 10 radio- og 26 tv-kanaler + l prøvekanal.

Den kraftige stigning på pakkepriserne begrundes i generelle program-prisstigninger, som ikke er blevet reguleret de sidste 2 år, hvor der er budgetteret med et underskud.


På generalforsamlingen den 27. marts 2008 fastsættes prisen på en lille programpakke til 550 kr. inkl. moms og en stor programpakke til 2687 kr. inkl. moms. Medlemstallet er nu 489 og fordeler sig med 432 på den store pakke og 57 på den lille pakke. Balance 876.747 kr. Der udbydes nu 10 radio- og 29 tv-kanaler.

Den kraftige stigning på pakkepriserne skyldes generalforsamlingens beslutning om at udvide den store pakke med kanalerne, TV2 Sport, National Geographic, Disney Channel, Toon Disney og Playhouse Disney