Kontakt

Bestyrelsen i Kirke Hyllinge antennelaug

Næstformand

Bjarke Adelgaard

Email: formand@krhantenne.dk

24 81 40 70


Erling Ohm Larsen


Bestyrelsesmedlem

Thomas Karstenskov


24 81 40 70

Formand

Bestyrelsesmedlem

Brian Jønsson

Bestyrelsesmedlem

Claus olsen

24 81 40 70

Bestyrelsesmedlem

Henrik Riis

Bestyrelses suppleant

Morten Hansen

Bestyrelsesmedlem


Glenn Rabe