Takstblad/Priser

Priser - takstblad for Kirke Hyllinge Antennelaug

 

 

År 2023 (Priserne er gældende fra 01/1-2023)

Pakke type

Inkl. moms

Lille pakke

3.152,04 kr/år

Mellem pakke

5.780,04 kr/år

Fuld pakke

6.784,00 kr/år

Pakkeskift gebyr

295,00 kr/per skift.

Tilslutningsafgift

995,00 kr/engang

Administrationsgebyr

25,00 kr./ved papir regning

Kontingent

500,00 kr./år

Forstå din Krh Antenne faktura

En lille guide til dig 

Forklaring til opdelingen ser således ud:

 

Regningen betales over 4 gange hvor COPYDAN/VerdensTV  betales fuldt i første regning.

 

Derved bliver første regning:

 

Grundpakke   1.293,27 kr         

Mellempakke  1.997,52 kr    

Fuldpakke       2.343,55 kr 

  

Og efterfølgende 2., 3. og 4. regninger ligger på:

 

Grundpakke      619,59 kr          

Mellempakke 1.260,84 kr    

Fuldpakke      1.480,15 kr 

  

Hertil kommer regning for administrationsgebyr på 25 kr. pr. papir regning.

Har du tilmeldt dig PBS , så er der ingen administrationsgebyr omkostninger.